Małżeństwo PDF Drukuj Email

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!

Kandydaci powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej na sześć miesiący przed ślubem, aby rozważnie i spokojnie podjąć bezpośrednie przygotowania do ślubu.


Dokumenty, jakie winni przedstawić to:


.: metryka chrztu: wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza

.: świadectwo katechezy z ostatniej klasy: szkoły zawodowej lub średniej

.: dowód tożsamości

W przypadku, gdy narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe muszą dostarczyć trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z kandydatów.


Dzień Skupienia dla narzeczonych odbywa się w I niedzielę kwartału w MB Bolesnej o godz. 13.30Nauki Przedślubne