Nasz Patron PDF Drukuj Email

Święty Wawrzyniec

wawrzyniecDiakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Więcej…
 
Ogłoszenia Parafialne PDF Drukuj Email

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Przed kościołem zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dziś przypada również rocznica Objawienia Fatimskiego. O godz. 15.00 uroczysta modlitwa różańcowa przed figurą MB z Fatimy prowadzona przez Parafialną Radę Duszpasterską.

 

Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych każdego dnia w tygodniu o 17.30, a w niedziele października o 15.30. Proszę o poprowadzenie w najbliższym tygodniu w poniedziałek Nauczycieli, wtorek Szafarzy, środę Krąg Rodzin, czwartek Ministrantów, piątek Młodzież Oazową, sobota Kościół Domowy, niedzielę Małych Misjonarzy. Do dyspozycji są gotowe rozważania na nadzwyczajny miesiąc misyjny.

 

W poniedziałek o godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. w intencji nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

We wtorek wspomnienie św. Teresy od Jezusa.

 

W środę przypada Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. Jest to zarazem 41 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zapraszam na nabożeństwo różańcowe, a po nim na film pt.„Popiełuszko. Wolność jest w nas.”

 

W czwartek o godz. 18.00 Msza św. z udziałem dzieci szkolnych. Po Mszy św. zapraszamy na Krąg Biblijny.

 

W piątek przypada Święto Św. Łukasza Ewangelisty. O 7.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po różańcu o 18.00 spotkanie oazowe.

 

W sobotę przypada wspomnienie dowolne bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i 35 rocznica Jego męczeńskiej śmierci. Ministrantów zapraszamy na spotkanie o 10.00.

 

Za tydzień Niedziela Misyjna, kolekta przeznaczona będzie na Misje.

 

Przypominamy, że trwa konkurs na najpiękniejszy różaniec. Podpisane prace prosimy przynosić do soboty 26.10 do klubu Emaus lub zakrystii. Prosimy także osoby chcące wesprzeć kiermasz misyjny rękodziełem, o dostarczenie swych prac również do 26.10.


Pomoc dla dzieci z Aleppo

Konto Caritas Archidiecezji Katowickiej na które można dokonywać wpłat

z dopiskiem "wpłaty Śląskie na Aleppo"

nr konta 901560 1111 0000 9070 0011 6398Odpowiadając na apel Metropolity katowickiego Parafia nasza pragnie wesprzeć duchowo i materialnie rodzinę z Syrii. Jest to rodzina Elias Behnan Khodershah ma 83 lata, a jego żona Jourjet – 75. Mieszkają    w Aleppo z dziećmi – Bassam ma 50 lat, Bashar 45, a Fullah 40. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.


 
Pielgrzymki PDF Drukuj Email

Pielgrzymka…. Po co pielgrzymujemy? Odwiedzamy miejsca święte z różnych powodów. Czasem niesiemy swoje prośby, czasem podziękowania, chcemy wyrazić swoją wdzięczność lub może przeprosić…. Tradycje pielgrzymowania są w naszej parafii bardzo silne, spora jest grupa osób, które odwiedzały sanktuaria w kraju i za granicą, wspólnie z Proboszczami – najpierw ks. Henrykiem Kusiem, a potem ks. Bronisławem Matyskiem. Zapewne przeżycia z podjętego trudu trwają wciąż w pamięci i sercach uczestników tych pielgrzymek, można też przeczytać o nich w kronice parafialnej.  Jednak po parafialnej pielgrzymce zorganizowanej w sierpniu 2019r. pojawił się pomysł, aby dzielić się wspomnieniami z takich wyjazdów z szerszym gronem, wykorzystując ogólnodostępny Internet. I tak, począwszy od wyjazdu do Kalwarii Pacławskiej pod duchowym kierownictwem ks. Proboszcza Jarosława Paszkota informacje o pielgrzymkach wraz z obszerną fotorelacją będą się ukazywały na blogu „Wawrzyńcowe pielgrzymki”.

 

Ogłoszenia.

Msze Święte

 

Niedziele i święta
8.00, 10.00, 16.00

Poniedziałek, środa, piątek

8.00

Wtorek, czwartek, sobota
18.00

.

 

 

 

 

.