Bierzmowanie PDF Drukuj Email

Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

Do sakramentu bierzmowania przystępują zasadniczo uczniowie trzecich klas gimnazjum. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w katechezie w szkole, w przygotowaniu formacyjnym w małych grupach przy parafii oraz comiesięcznej Mszy świętej, przed którą przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania.

Sakramentu bierzmowania udziela zasadniczo Ksiądz Biskup pod koniec roku szkolnego. Natomiast kiedy parafia przeżywa wizytację kanoniczną (co 5 lat) w jej program zawsze wpisane jest udzielanie tegoż sakramentu.

Nadzwyczajne przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w ramach katechumenatu. Powinny w nim uczestniczyć osoby nie objęte katechizacją czyli powyżej 18 roku życia.

Spotkania przygotowujące do sakramentu Bierzmowania odbywają się w pierwszy piątek każdego miesiąca od Mszy Św. młodzieżowej.

Termin wyznacza Ksiądz Biskup.