Grupy Parafialne PDF Drukuj Email

Obecnie na terenie parafii działają:


Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska  stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Zgodnie z regulaminem w skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. Nasza parafialna Rada liczy 26 członków, przewodniczącym jest ks. Proboszcz Jarosław Paszkot, a jego zastępcą p. Andrzej Zielonka. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:

„Ja…….., powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg!


Żywy Różaniec

Aby należeć do Żywego Różańca należy spełnić szereg warunków:

1. Zapisanie imienia w specjalnej księdze i odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca;

2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (Osobę , która sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo należy wykreślić);

3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych;

4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;

6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.


Arcybractwo Świętego Oblicza i Niepokalanego Serca Maryi

Powstało 1 lipca 1998 r. Liczy ono 130 osób. Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. w intencji Arcybractwa, a po Mszy św. wielbimy Oblicze Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Naszym obowiązkiem jest codzienne odmawianie odpowiedniej modlitwy oraz wielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa na chuście św. Weroniki i całunie turyńskim oraz oddawanie czci Niepokalanemu Sercu Maryi. To nasze codzienne wzywanie Świętego Oblicza Pana Jezusa jest naszą codzienną radością oraz siłą i mocą w wypełnianiu woli Bożej w codziennym życiu. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przed Mszą św. o godzinie 7.45


Bractwo Świętego Szkaplerza

Bractwo Świętego Szkaplerza: spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 1700 w klubie "Emaus". Program spotkania:

- modlitwa

- sprawy organizacyjne

- nieszpory

- konferencja

- medytacja

- Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Msza święta

Praktyki zalecane członkom bractwa (jako rady)

- Przez nieskazitelne życie zasługiwać sobie na macierzyńską opiekę Królowej Karmelu.

- Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki oraz w święta Matki Bożej, przystępować do Spowiedzi i Komunii świętej.

- Nawiedzać często Kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.

- Brać udział w miesięcznej procesji szkaplerznej i wszędzie, gdzie to możliwe, szerzyć nabożeństwo szkaplerzne.

- Wyrzec się od czasu do czasu czegoś dozwolonego z miłości do Matki Bożej (drobne umartwienia)

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej  O najwspanialsza Królowo (….)


Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa liturgicznej służby ołtarza w naszym kościele działa od samego początku istnienia parafii. Do grupy należą: kościelni, ministranci, lektorzy, kantorzy, organiści, osoby prowadzące modlitwę wiernych oraz komentarze liturgiczne, a także nadzwyczajni szafarze Eucharystii.

Swoje święto liturgiczna służba ołtarza w naszej parafii obchodzi 21 listopada, we wspomnienie swojego patrona, św. Tarsycjusza męczennika. Co roku członkowie grupy uczestniczą  w rekolekcjach i dniach skupienia w ramach swojej formacji. Wszyscy starają się służyć Panu Bogu i całej parafii przede wszystkim podczas sprawowanej liturgii Mszy św. oraz innych nabożeństw.

Funkcję kościelnych w naszej parafii pełnili dotąd: śp. Alojzy Skiba, śp. Roman Pierchała, śp. Ryszard Pierchała, śp. Czesław Gruszka, śp. Piotr Pierchała, Edward Grzenik. Obecnie pełnią ją Karol Froehlich i Witold Ostarek.

Organiści: aktualnie posługują Piotr Tolsdorf i Grzegorz Mańka, poprzednio Ireneusz Blazy.

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii: śp. Piotr Hanke (1990-1996), śp. Edward Szweda (1990-2019), Piotr Kupka (od 1992),  śp. Henryk Gatnar (1995 - 2020) i Rafał Szczepanek (od 2018).

Grupa ministrantów liczy ok. 25 chłopców. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00. Kandydatami na ministrantów mogą być chłopcy po wczesnej lub pierwszej Komunii. Zapraszamy chłopców i młodzieńców do zgłaszania się do grupy liturgicznej służby ołtarza.


Ruch Światło-Życie jako Oaza młodzieżowa i krąg Domowego Kościoła,

Krąg Domowego Kościoła przy parafii Świętego Wawrzyńca w Rybniku powstał w roku 2010 roku z inicjatywy Katarzyny i Jarosława Cieciura. Początkowo krąg tworzyły cztery małżeństwa z parafii, a zbiegiem czasu do kręgu dołączyły także małżeństwa z innych parafii. W tej chwili krąg prowadzony jest przez Marzenę i Adama Kania, a do kręgu należą oprócz małżeństw z naszej parafii, także małżeństwa z innych rybnickich parafii. Krąg spotyka się raz w miesiącu, aby formować się w charyzmacie Ruchu Światło – Życie. Jako gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na małżeńską duchowość, czyli wspólne dążenie do świętości obojga małżonków. Umacnia relacje osobowe między mężczyzną a kobietą, które wciąż nie są wolne od zła i grzechu. Uczy małżonków i rodziców jak czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa, jak żyć Słowem Bożym, modlitwą, Eucharystią, jak nawzajem sobie służyć i siebie słuchać.


Oaza młodzieżowa

Oaza jest grupą młodzieżową działającą w naszej parafii już wiele lat. Choć zmieniają się osoby uczęszczające na nasze spotkanie, to wciąż niezmiennie kierujemy się tymi samymi zasadami stworzonymi przez księdza Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Na naszych cotygodniowych, piątkowych spotkaniach poznajemy wiarę coraz bardziej, dzielimy się ze sobą doświadczeniami i wspólnie się modlimy! Nie brakuje też czasu na wspólną zabawę, gry, poznawanie się i radość! Zapraszamy również na nasz profil na instagramie pod nazwą @upojeni_w_duchu_swietym. Tam można zobaczyć co się dzieje u nas w piątki od 18.00, a dzieje się dużo! Zapraszamy młodzież, począwszy od VII klasy na nasze spotkania!


Zapraszam do zobaczenia filmu, który zrobiła nasza młodzież oazowa

OAZA - LIGOCKA KUŹNIA - RYBNIK


Rodziny Szensztackie

Ruch Szensztacki ma na celu łączyć wiarę z życiem codziennym, poprzez miłość do Maryi. Nazwa “Szensztat” – z niemieckiego Schönstatt pochodzi od nazwy miejsca, z którego Ruch się wywodzi, niewielkiej Doliny Schönstatt w regionie Renu w zachodnio-centralnych Niemczech. Pierwsze wzorcowe Prasanktuarium znajduje się na terenie Niemiec, główny założyciel to ojciec Józef Kentenich. Obecnie na całym świecie znajduje się 200 sanktuariów (filii) Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. W naszej parafii Ruch Rodzin Szensztackich powstał w 2013 r. W tej chwili jest pięć kręgów. Opiekunki kręgów to: Janina Romańska, Iwona Majer, Paweł Wagner, Aniela Gizdoń i Iwona Kolarczyk. W każdym kręgu jest 15 rodzin. Osoba odpowiedzialna za krąg ustala listę, według której rodzina przekazuje Kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Kapliczkę umieszczamy w mieszkaniu gdzie toczy się życie rodzinne. Kapliczkę umieszczamy w mieszkaniu gdzie toczy się życie rodzinne i przez trzy dni Matka Boża z Szensztatu towarzyszy nam w modlitwie i pracy.


Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci powstało w naszej parafii jako owoc Misji Św. w roku 2019, Jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i szczęśliwą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia. Przynależność do Apostolstwa zadeklarowało do tej pory ok. 50 osób.


Mali Misjonarze i Dzieci Maryi

Mali Misjonarze - grupa należąca do Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci (PDMD), działa przy parafii od 2003r.

Dzieci na spotkaniach:

-modlą się za misje, za rówieśników z krajów misyjnych, za misjonarzy

-czytają czasopisma misyjne

-ofiarowują w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości

-wspomagają materialnie dzieci z krajów misyjnych (np. ofiarując im raz w tygodniu równowartość jednego batonika)

-wykonują ozdoby oraz kartki świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na misje

-przygotowują i prowadzą nabożeństwa, np. Różaniec, Droga Krzyżowa

Ponadto wraz z rodzicami przygotowują kiermasz misyjny oraz konkursy dla dzieci, np. „Najpiękniejszy różaniec” czy rysowanie na otwartej przestrzeni. Tradycją stał się przygotowany przez animatorki przemarsz Kolędników Misyjnych. W roku 2019, dzięki ofiarności parafian kolędnicy zebrali ponad 9 tys. złotych na potrzeby dzieci w Amazonii.

Celem każdego misyjnego ogniska jest uwrażliwienie na potrzeby innych, biednych, smutnych, samotnych, a także konkretna pomoc poprzez modlitwę, wyrzeczenia i systematyczną ofiarę.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.00, przed Mszą św. szkolną. Dzieci Maryi mają wspólne spotkania z Małymi Misjonarzami. Dołącz do nas. Zapraszamy!


Krąg Biblijny

Działa w naszej parafii od marca 2001 roku. W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.45 gromadzimy się we wspólnocie, by czytać, rozważać i starać się realizować w codziennym życiu Słowo Boże. Na spotkaniach wykorzystujemy także materiały pomocnicze (publikacje książkowe), które pomagają w zrozumieniu treści Bożego przesłania skierowanego do każdego człowieka.


Zespół Charytatywny

Zespół został powołany w roku 1981, obecnie liczy 15 osób. Panie pełnią służbę w ośmiu rejonach. Istniejące problemy (moralne, duchowe i materialne) rozpatrywane są z ks. Proboszczem, który jest opiekunem grupy. Spotkania odbywają się w parafii, na probostwie. Organizowane są spotkania dla chorych i seniorów. w Adwencie i Wielkim Poście panie uczestniczą w dekanalnym dniu skupienia. Odpowiadają na apele ks. Arcybiskupa, przeprowadzając zbiórki pieniężne i inne akcje. Trwając w służbie, modlą się za tych, którym służą.


Krąg Nowych Rodzin Ruchu Focolari

Krąg Rodzin powstał w naszej parafii w marcu 2019 r. jako owoc Misji Świętych. Ksiądz proboszcz razem z księdzem Tadeuszem Czakańskim zaprosili 6 małżeństw do współpracy przy tworzeniu grupy opartej na duchowości Ruchu Focolari (oficjalna nazwa Ruchu: “Dzieło Maryi”), który żyje charyzmatem jedności i miłości wzajemnej. Misją Kręgu Rodzin jest wytworzenie atmosfery Nieba najpierw w naszych małżeństwach i rodzinach, a przez to w całej grupie dzięki Jezusowi obecnemu pośrodku nas oraz życiu Słowem Bożym na codzień. Spotkania odbywają się mniej więcej raz w miesiącu.