Kalendarium 1974 - 2003 PDF Drukuj Email


.: 2003 r.
Wymiana okien w salkach pod kościołem.

.: 23.11.2003 r.
Gościmy Siostry ze Zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego

.: 21.10.2003 r.
Powstanie Bractwa Szkaplerza Świętego.

.: 23.09.2003 r.
Renowacja tablicy w wejściu głównym.

.: 30.082003 r.
Wojciech Sendecki - Brat Joachim złożył I profesję zakonną.

.: 6.08.2003 r.
Zakończenie konserwacji ołtarza soborowego.

.: 5.08.2003 r.
Rozpoczęcie nowicjatu zakonnego przez Barbarę Szymik.

.: 3.08.2003 r.
Gościmy Ks. Neoprezbitera Marcin Cytryckiego

.: 16.06.2003 r.
Utworzenie dziecięcej Grupy misyjnej.

.: 1.06.2003 r.
Rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego - Siostry Michaelitki Lucjana i Immakulata, oraz Ks. Zbigniew Majewski.

.: 1.05.2003 r.
Zakończenie konserwacji ołtarza maryjnego.

.: 5.04.2003 r.
Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych prowadzi O. Hadrian OFM.

.: 23.03.2003 r.
Niedziela powołań - Ks. Prefekt Michał Psiuk.

.: 2002 r.
Renowacja figur św. Jana Nepomucena i Jezusa Miłosiernego.

.: 30.08.2002 r.
Wojciech Sendecki przyjął habit zakonny.

.: 26.08.2002 r. Barbara Szymik rozpoczęła postulat zakonny u Sióstr Służebniczek w Katowicach-Panewnikach.

.: 5-23.07.2002 r.
Grupa parafian odbyła pielgrzymkę do Fatimy i innych sanktuariów maryjnych. Z Saragossy przywieziono figurę Matki Bożej.

.: 2001/2002 r.
Konserwacja ołtarza głównego.

.: 2001 r.
Zainstalowanie witraży w oknach.

.: 24.09.2001 r.
Nasz parafianin Wojciech Sendecki rozpoczął postulat zakonny u OO. Franciszkanów.

.: 01.09.2001 r.
Ks. proboszcz Bronisław Matysek obchodził Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.


.: 11.08.2001 r.
Oddanie do użytku parkingu przy kościele.

.: 30.03.2001 r.
Adoracja Krzyża Jubileuszowego.

.: 28.02.2001 r.
Powstaje Grupa Biblijna.

.: 14.12.2000 r.
Z okazji 25-lecia istnienia parafii, w salkach pod kościołem otwarto wystawę poświęconą parafii.

.: 02.12.2000 r.
W kościele zamontowano nowe stacje Drogi Krzyżowej.

.: 01-11.07.2000 r.
Pielgrzymka Narodowa do Rzymu z udziałem naszych parafian.

.: 25.12.1999 r.
W grocie umieszczono figurkę dzieciątka Jezus.

.: 24.12.1999 r.
W bramie głównej umieszczono dzwon jubileuszowy.

.: 19.12.1999 r.
Każda z rodzin zamieszkałych w parafii otrzymała Ewangelię św. Łukasza.

.: 06.07.1998 r.
W parafii powstaje Arcybractwo Świętego Oblicza.

.: 1997 r.
W ciągu całego roku, w kościele i wokół kościoła wykonano wiele prac gospodarczych, których efektem było m.in: zainstalowanie nowych ławek w kosciele; wybudowanie fontanny przed kościołem, na wzór fontanny z Lourdes; wybudowanie nowej bramy głównej i wstawienie nowego krzyża misyjnego, a także ustawienie stacji Drogi Krzyżowej, do której elementy przywieziono z Ziemii Świętej.

.: 31.08.-01.09.1997 r.
Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

.: 23-31.08.1997 r.
W parafii odbyły się Misje Święte.

.: Lipiec 1997 r.
Tereny parafii nawiedziła powódź.

.: 06.07.1997 r.
W kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, brat Dominik złożył śluby wieczyste.

.: 01.09.1996 r.
Zorganizowano pierwszy "Festyn Wawrzyńcowy".

.: 14.01.1996 r.
Po długiej chorobie umiera Szafarz Najświętszego Sakramentu pan Piotr Hanke, który pełnił swoją posługę od września 1990 r.
.: 14.12.1995 r.
Uroczyste obchody 20-lecia istnienia parafii.

.: 19.11.1995 r.
Parafia gościła przez chwilę pielgrzymującą figurę Matki Bożej z Fatimy.

.: 11-27.07.1995 r.
Grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce do Lourdes. jako dar dla parafii przywieżli oni figurę Matki Bożej, która jest umieszczona w grocie przed kościołem.

.: 09.04.1995 r.
Pan Henryk Gatnar został ustanowiony czwartym Szafarzem Najświętszego Sakramentu.

.: 1995 r.
Przez cały rok odbywały się wieczory ku czci św. Wawrzyńca mające przygotować parafian do jubileuszu 20-lecia istnienia parafii.

.: 19-25.08.1994 r.
Niektórzy parafianie uczestniczyli w pielgrzymce do Loretto. Przywieźli stamtąd figurę Matki Boskiej z Loretto i ogień z domku Świętej Rodziny.

.: grudzień 1993 r.
Wokół kościoła zainstalowano oświetlenie.

.: 03-17.07.1993 r.
Grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce do Fatimy, skąd przywieżli kopię figury Matki Boskiej.

.: 01.10.1992 r.
Arcybiskup Damian Zimon mianował ks. Bronisława Matyska nowym proboszczem parafii .

.: 24-30.05.1992 r.
Grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce do Rzymu, gdzie 28 maja spotkała się z Ojcem Świętym na prywatnej audiencji. Jako dar dla parafii pielgrzymi przywieźli kopię obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.


.: 05.04.1992 r.
Nowym Szafarzem Najświętszego Sakramentu został pan Piotr Kupka.

.: kwiecień 1992 r.
Zgodnie z ostatnią wolą ks. Henryka Kusia za wszystkie jego oszczędności do kościoła zostały zakupione nowe organy.


.: 07.10.1991 r.
Bp. Damian Zimoń ustanawia administratorem parafii ks. Bronisława Matyska.

.: 06.10.1991 r.
Pogrzeb i złożenie zwłok księdza Henryka w grobie obok kościoła.


.: 02\03.10.1991 r.
W bestialski sposób zamordowano ks. proboszcza Henryka Kusia.

.: 16.06.1991 r.
Brat Dominik- Adam Kuczera złożył śluby czasowe.

.: 30.09.1990 r.
Ks.Bp. Ordynariusz Damin Zimoń ustanowił panów Edwarda Szweda i Piotra Hanke Szafarzami Najświętszego Sakramentu.

.: 3.05.1989 r.
W katowickiej Katedrze święcenia kapłańskie przyjął Ks.Michał Macherzyński.

.: 23-30.07.1988 r.
Grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce do Rzymu.

.: 10.04.1988 r.
W Turzy Śląskiej kleryk Michał Macherzyński przyjął święcenia diakonatu.

.: 23.11.1986 r.
Ks. Proboszcz Henryk Kuś dokonał poświęcenia terenu bod budowę cmentarza parafialnego.

.: 26.06.1983 r.
Ks. Bp. Józef Kurpas dokonał poświęcenia dzwonów kościelnych: Maryja (800 kg), Jan Paweł II (500 kg), św. Metard (306 kg).


.: 30.04.1981 r.
Ks. proboszcz Henryk Kuś obchodził Jubileusz 20-lecia kapłaństwa.


.: 28.09.1978 r.
Poświęcenie Probostwa.

.: 24-31.10.1979 r.
I Misje Parafialne, podczas których ustawiono Krzyż Misyjny.

.: Styczeń 1978 r.
Montaż ławek w kościele.

.: Listopad 1976 r.
Powstanie chóru kościelnego.

.: 15.08.1976 r.
Odpust parafialny odprawiony po raz pierwszy w kościele.

.: 16.05.1976 r.
Pierwsza Komunia Św. w nowo wybudowanym kościele, do której przystąpiło dwadzieścioro czworo dzieci.

.: 15.12.1975 r.
Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej.

.: 14.12.1975 r.
Ks. Bp. Herbert Bednorz dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.

.: 14.08.1975 r.
Pierwsza msza odpustowa, odprawiona na podpiwniczeniu budowanego kościoła.


.: 15.04.1975 r.
Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła.

.: 15.06.1974 r.
Biskup Katowicki mianuja księdza Henryka Kusia wikariuszem kooperatorem w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach. oprócz pomocy duszpasterskiej nowy wikary jest odpowiedzialny za przeniesienie kościółka z Boguszowic do Ligockiej Kuźnii.

.: 29.05.1974 r.
Wojewoda Śląski wydaje zgodę na przeniesienie zabytkowego kościółka Św. Wawrzyńca z Boguszowic do Ligockiej Kuźni.